Kategorier
Okategoriserade

Hemtjänst – välj rätt leverantör 

Då det kommer till att åldras så kommer det för de allra flesta att innebära vissa förändringar. Kroppen orkar inte lika mycket, huvudet hänger inte med i samma omfattning som förr – och med detta kommer också ett behov av hjälp för att klara av vardagen. Det man klarade av på egen hand kan man, helt enkelt, behöva hjälp med. Hemtjänst är ett av de bästa alternativen för denna hjälp. 

Fördelarna med hemtjänst i Hässelby – eller var man nu än bor – är att man får en tjänst som dels utgår efter de behov av hjälp man har, och dels att tjänsten också äger rum i det egna hemmet. 

Fördelar med hemtjänst 

Alternativet i att flytta till exempelvis ett äldreboende kan innebära att man också rycks upp från trygghet och från sina egna rutiner. Med hemtjänst i Hässelby så får man en anpassad tjänst som gör att man lever som man är van vid att göra – men att vissa moment innebär en hjälpande hand.

 Det kan innebära att man som äldre får hjälp med att laga mat, med att sköta den personliga hygienen, med att handla, med att ta promenader och med att komma ihåg att ta medicin på vissa tidpunkter. Hemtjänst innebär att det kommer personal på givna tidpunkter under dygnet – även nattetid, om så krävs – och att man genom detta kan åldras med värdighet.

Du kan välja leverantör av hemtjänst 

 Det många inte är medvetna om är att man idag kan välja och göra ett aktivt val av leverantör av hemtjänst. Är du beviljad hemtjänst i Hässelby så kan du i och med detta också gå vidare med en privat leverantör – du är inte bunden till kommunens egna alternativ. Det kostar inte mer – samma maxtaxa gäller – men du kan på köpet få en massa fördelar genom att välja mer aktivt. Behöver du exempelvis hemtjänst och personal som talar ett annat språk så kan många företag idag erbjuda den tryggheten. Samma sak gäller för hur tjänsterna utformas och där man anpassar de timmar du beviljats efter dina krav, önskemål och behov. Privata aktörer har ofta en mindre stress och kan i och med detta ofta, på ett tydligare sätt, sätta kunden i centrum. Kort sagt: är du i behov av hemtjänst i Hässelby – se över vilka alternativ som finns och gör ett mer aktivt val.